Acil Durumlar ve Yangın Eğitimi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 18 Haziran 2013  tarih ve 28681 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “İşyerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmeliği “ne göre “İşverenin Yangınla mücadele konusunda uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az birer çalışanı destek elemanı olarak görevlendirmesi gerektiğini belirtmektedir.

Ayrıca aynı yönetmelikte işletmelerin Yangın Güvenliği Ekiplerini oluşturması ve bunlara yangın eğitimi ve uygulamalı yangın tatbikatlarının senede en az 1 kez yapılmasını zorunlu hale getirmiştir.

Deneyimli kadromuz, üstün hizmet anlayışımız ve kalitemiz ile yangın eğitimleri konusunda bizden hizmet alabilirsiniz.

 

TEMEL YANGIN EĞİTİMİ VE CANLI ALEVLİ YANGIN TATBİKATI

 

AMAÇ:

İşletme bünyesinde muhtemel çıkabilecek yangın, tehlikelerine  karşı önceden hazırlıklı olmak can ve mal kaybını asgariye indirmek amacıyla alınacak gerekli yangın önleme ve söndürme usulleri, acil eylem planlarının uygulanması, binadan tahliye işlemlerinin gerçekleştirilmesi, personel kurtarma tekniklerini bu işlemlere ait kuralları belirlemektir. Analiz Osgb olarak en güvenilir şekilde icra edilerek eğitimler sonunda katılımcı personele katılım sertifikası verilecektir.

Temel Yangın Eğitimi, başta Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik (09.09.2009) ve daha sonra  NFPA (National Fire Protection Association) standartlarını kendine referans olarak kabul eder. NFPA  standartları ilke olarak yangın güvenliğini doğrudan ve dolaylı ilgilendiren her türlü konunun tasarımını, uygulamasını, malzeme ve sistem kalite standartlarını bakım ve işletme eğitim kurallarını içerir.

TEMEL YANGIN EĞİTİMİ KONU BAŞLIKLARI

 • Yanma oluşumunda oksijenin rolü
 • Yanmanın çeşitleri
 • Yanmanın ürünler
 • Yangın nedir?
 • Yanmanın tarifi
 • Yangının oluşum safhaları
 • Yangının sınıfları
 • LPG  ve doğal gaz yangınları ve korunma usulleri
 • Yangının çıkış sebepleri
 • Yangının etkenleri
 • Yangın türleri
 • Bina yangın ekipleri ve görevleri
 • Yangın söndürme maddeleri
 • Yangın söndürme cihazlarının çeşitleri
 • Yangın söndürme cihazlarının kullanılması bakım ve kontrolleri.
 • Yangın  anında hareket tarzı
 • Yangın ihbar usulleri ve sonrası yapılacaklar
 • Acil eylem planları
 • Yangın tatbikat ve kaza raporları senaryolar
 • Yangından korunma giysileri ve teçhizatları

UYGULAMALI CANLI ALEVLİ TATBİKAT

Uygulamalı eğitimlerimiz  canlı alevli tatbikat olarak gerçekleştirilecektir.

İLGİLİ MEVZUAT VE STANDARDLAR

 • Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
 • National Fire Protection Association (NFPA) Standardı
 • Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik
 • İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik
 • Sivil Savunma Kanunu ve İlgili Yönetmelikler
Chat Aktif
Bize Yazın !
Merhaba,
Size nasıl yardımcı olabilirim ?