E-Posta: analiz@analizisg.com TEL: 0 212 220 45 90 - 0 264 418 82 48

İşyeri Hekimi | İşyeri Hekimliği | İş yeri Hekimi | İş yeri Hekimliği

Ana Sayfa > HABERLER > İşyeri Hekimi

isyeri hekimi

İşyeri Hekimi Nedir?

01.01.2013 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu beraberinde  işletmeler için bazı yükümlülüklerde getirmiştir.İlk olarak kanunun yürürlüğe girmesi itibariyle 50 kişi ve üzeri personel istihdam eden tüm işletmelere iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli çalıştırma zorunluluğu getirilmiştir.Buna ilaveten 01.01.2014 tarihi itibariyle çok tehlikeli ve tehlikeli iş kollarında 1 ile 50 kişi arasında personel istihdam eden tüm firmalar, iş güvenliği uzmanı,iş yeri hekimi ve diğer sağlık personeli çalıştırma zorunluluğu gelmiştir.50 kişiden az ve az tehlikeli sınıflarda ise 01.01.2016 tarihine kadar bu yükümlülükler ertelenmiştir.

6331 sayılı kanunun 26. maddesine göre yukarıdaki yükümlülüklerden;

  • İşyeri hekimi bulundurmamanın cezası her bir çalışan için aylık 5000 TL ve aykırılığın devam ettiği her ay için kişi başı 5000TL olarak devam etmektedir.

Madenler,inşaatlar,tersaneler,fabrikalar ve tesislerde 10 senedir hizmet veren Analiz Grup, bünyesine kattığı Analiz OSGB ile tüm işletmelerde, alanlarında engin tecrübelere sahip,dinamik işyeri hekimlerimizle hizmet vermekten mutluluk duymaktadır.

İşyeri Hekimi Görevlendirilmesi

Günümüzde birçok sektörde birçok firma insan hayatını kolaylaştıran ürünler ürütmek veya hizmet vermek için faaliyet göstermektedirler. Bu firmalarda çalışan personel her an tehlike altında çalışmaktadır. İşte bu firmalarda güvenlik ve önlemsizlik yüzünden meydana gelen kazalar kötü sonuçlar doğurmaktadır. Buda Hem Ülkemizin hem de firmaların puanın düşmesini sağlamaktadır. Bu sayede ülkemiz sanayi sektöründe düşük puanlar alarak alt sıralarda yer almaktadır. Firmalarda oluşan bu kazalarda oluşan problemlere müdahale eden kişilere İş Yeri Hekimi denilmektedir. İşte firmaların yüzünden alınan bu kötü sonuçların nedeni ya dikkatsizlik ya da oluşan kazada yaralanan personele nasıl tedavi uygulanacağını belirtmek üzere iş yerlerinde İşyerimi hekimi görevlendirilmesi zorunlu hale gelmiştir.

İşyeri Hekimi Görevlendirilmesi son yıllarda dünyada meydana gelen gelişmelere paralel olarak ülkemizdeki sanayi ve teknoloji gelişmeler, bu sektörlerde çalışan personelin sağlıkları ve güvenlikler hakkında sorunlar ve riskler meydana çıkmıştır. Dünya Sağlık Örgütü; İş yerinde çalışan emekçi işlerin sağlığını ve güvenliğini “Çalışanların fiziksel, sosyal ve ruhsal durumlarının en yüksek seviyede tutulması, sağlıklarına gelebilecek zararların engellenmesi için korunma yöntemini kullanılması ve iş yerlerinde olası durumlara karşı İş Yeri Hekimi Görevlendirilmesi“ gerektiğini söylemiştir. Bu sayede işletme sahibi olan işverenler çalıştırdıkları personelin sağlık ve güvenliğini göz önünde bulundurmak şartıyla iş yerlerinde İş Yeri Hekimi Görevlendirmesi ile Yükümlüdürler.

Bu sayede iş dünyasında farklı farklı sektörlerde çalışan firmalar meydana çıkmıştır. Bu firmalar; iş yerinde sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışılması, güvenlik ve sağlık risklerinin önlenmesi ve koruyucu hizmetlerin gerektiği gibi yürütülmesi için gerekli tedbirlerin belirlenmesi ve bu tedbirlerin uygulanması ve uygulamaların izlenme işlerini yürütmek üzere İş Yeri Hekimi Görevlendirilmesi ve birçok konuda hizmet vermektedir. Bu yüzden sizlerde iş yeri hekimi görevlendirilmesi konusunda çok dikkatli davranmalısınız.