İş Yeri Hekimliği

Belirli sayıda çalışanı olan işletmelerde işyeri hekimi ve sağlık personeli bulundurulması zorunludur.  İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin tüm işyerlerinde alınabilmesi, uygulanabilmesi, çalışanların ilk yardım ve acil müdahalelerinin gerçekleştirilebilmesi için tüm işyerlerinin bu zorunluluğa uyması gerekir.

6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yasası ve İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği içerisinde işyeri hekimi ve sağlık personeli bulundurma zorunluluğuna dair detaylar yer almaktadır. Yasalar kapsamında işyerlerine böyle bir zorunluluk getirilmesinin nedenleri işyerlerinde alınması gereken sağlık tedbirleridir.

İşyeri Hekimi Görevleri

Rehberlik ve Danışmanlık

İş sağlığı, hijyen, toplu korunma yöntemleri ve kişisel koruyucu donanımlar konularında tavsiyede bulunmak.

İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları kapsamında işyerinde periyodik incelemeler yapmak ve risk değerlendirme çalışmalarına katılmak, koruyucu sağlık muayenelerini yapmak .

Sağlık Gözetimi

İşçilerin işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini uygun olarak düzenlemek ve işyerinde muhafaza etmek,

Bulaşıcı hastalıkların kontrolü için yayılmayı önleme ve bağışıklama çalışmaları yapmak, portör muayenelerinin yapılmasını sağlamak,

Sağlık gözetimi sonuçlarına göre, bulunması halinde iş güvenliği uzmanı ile işbirliği içinde çalışma ortamının gözetimi kapsamında gerekli ölçümlerin yapılmasını önermek, ölçüm sonuçlarını değerlendirmek.

Eğitim ve Belgelendirme

İşyerinde ilkyardım ve acil müdahale hizmetlerinin organizasyonu, hijyen ve ergonomi alanında bilgi ve eğitim vermek

İlgili Birimlerle İşbirliği

İş sağlığı ve güvenliği alanındaki ilgili birimlerle işbirliği sağlamak.

Günümüzde önemli bir kavram olarak ön plana çıkan İş Sağlığı ve Güvenliğinin ayrılmaz bir parçası olarak görev yürütürler. Tecrübeli ve ÇSGB Bakanlık onayı ile yetkilendirilmiş özel bir kurum olarak ANALİZ OSGB, bu alanda hizmet vermeyi garanti etmektedir.  

Chat Aktif
Bize Yazın !
Merhaba,
Size nasıl yardımcı olabilirim ?